‘Pagrindai’ archyvas

Būdvardžių laipsniavimas

Lapkritis 6, 2015 parašė Aistė

Kai norime palyginti kelis objektus, tai išreiškiame per būdvardžio laipsnį, pvz., brangus, brangesnis, brangiausias.

Kaip ir lietuvių, taip ir švedų kalboje, yra trys būdvardžio laipsniai:

Grundform/Positiv (nelyginamasis l.) – dyr (brangus), kall (šaltas), trevlig (malonus).

Komparativ (aukštesnysis l.) – dyrare (brangesnis), kallare (šaltesnis), trevligare (malonesnis).

Superlativ (aukščiausiasis l.) – dyrast (brangiausias), kallast (šalčiausias), trevligast (maloniausias).

Taisyklingai laipsniuojami būdvardžiai

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, taisyklingai laipsniuojamų būdvardžių aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsniai sudaromi prie pagrindinės būdvardžio formos atitinkamai pridedant galūnę –are arba –ast.

Jei būdvardžio pagrindinė forma baigiasi –er, -en, -el, tai balsis e išnyksta prieš galūnes –are ir –ast (vacker, vackrare, vackrast).

Aukščiausiojo laipsnio žymimojoje formoje dar pridedama galūnė –e (dyraste, vackraste).

Grundform Komparativ (+ -are) Superlativ (+ -ast)
Obestämd Bestämd
Billig (pigus) billigare billigast billigaste
Glad (laimingas) gladare gladast gladaste
Ny (naujas) nyare nyast nyaste
Mörk (tamsus) mörkare mörkast mörkaste
Ledsen (liūdnas) ledsnare ledsnast ledsnaste

December är mörkare än november.

Har du sett den senaste Bond-filmen?

Netaisyklingai laipsniuojami būdvardžiai

Dalis būdvardžių švedų kalboje laipsniuojami netaisyklingai, t.y. pakeičiant visą žodį. Tokių būdvardžių aukščiausiasis laipsnis žymimojoje formoje baigiasi galūne –a. Šiuos būdvardžius reikia įsidėmėti.

Grundform Komparativ Superlativ
Obestämd Bestämd
Bra (geras) bättre bäst bästa
Stor (didelis) större störst största
Liten (mažas) mindre minst minsta
Gammal (senas) äldre äldst äldsta
Ung (jaunas) yngre yngst yngsta
Lång (ilgas) längre längst längsta
Hög (aukštas) högre högst högsta
Låg (žemas) lägre lägst lägsta
Tung (sunkus) tyngre tyngst tyngsta

Vänern är Sveriges största sjö.

Min bror är äldre än jag.

Jag är yngst i familjen.

Svarbu! Skirtingai negu lietuvių kalboje, lygindami du objektus, švedai vartoja aukščiausiąjį būdvardžio laipsnį (o ne aukštesnįjį). Palyginkite:

Kuri šalis didesnė (aukštesnysis l.), Lietuva ar Švedija? – Vilket land är störst (aukščiausiasis l.), Litauen eller Sverige?

Laipsniavimas su žodeliais mer ir mest

Ilgi būdvardžiai ir tokie būdvardžiai, kurie baigiasi galūne –d arba -isk, laipsniuojami į pagalbą pasitelkiant žodelius mer (labiau) ir mest (labiausiai).

Han blev mer och mer intresserad.

Hon är den mest kompetenta personen i gruppen.

Boken var mer intressant än filmen.

Užduotys

Čia galite pasitikrinti savo žinias apie būdvardžių laipsniavimą:

Komparera adjektiv!

Komparation 1

Komparation 2

Komparation 3

Komparativ och superlativ

Superlativ bestämd form

Finns, är, ligger

Balandis 12, 2015 parašė Aistė

Šie trys veiksmažodžiai, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo panašūs ir reiškia iš esmės tą patį – ”būti”, švedų kalboje yra vartojami skirtingomis aplinkybėmis. Trumpai apžvelkime skirtumus.

Finnas (finns, fanns, funnits) – reiškia būti, egzistuoti:

Det finns 10 personer i rummet – kambaryje yra 10 žmonių.

Hur länge har demokrati funnits? – kaip ilgai egzistuoja demokratija?

Vara (är, var, varit) – reiškia taip pat būti, bet labiau vartojamas, norint pasakyti, koks vienas ar kitas dalykas yra, arba kur kas nors yra:

Huset är rött – namas yra raudonas.

Var har du varit? – kur buvai?

Jag var på jobbet – buvau darbe.

Ligga (ligger, låg, legat) – pirminė reikšmė gulėti, bet labai dažnai vartojamas, nupasakojant, kur kas nors yra įsikūręs, patalpintas ir pan.

Sverige ligger i norra Europa – Švedija yra šiaurinėje Europoje.

Var ligger restaurangen? – kur yra restoranas?

Restaurangen ligger på huvudgatan – restoranas yra (įsikūręs) pagrindinėje gatvėje.

Pabaigai trumpas tekstukas, kuris padės pajusti skirtumą tarp šių trijų veiksmažodžių.

Solna

Solna är en grön stad och för dig som vill jogga, cykla eller bara promenera finns flera alternativ att välja på.

Här finns det välkända båtcentret Pampas Marina, som är mycket mer än bara en brygga. Pampas Marina ligger vackert belägen mellan Karlbergs slott och Hufvudsta Gård. Marinan är ett ställe som många gärna besöker för att uppleva den marina miljön.

I Solna finns många omtyckta promenad- och cykelvägar. Här finns stora landskapsparker, flera strandpromenader och många fina små och halvstora parker.

Här/Hit

Vasaris 2, 2014 parašė Aistė

Švedų kalboje žodžiai ”čia” ir ”ten” turi dvi skirtingas formas, priklausomai nuo to, ar sakiniu išreiškiamas judėjimas iš taško A į tašką B.

  • Norint apibūdinti dalykus, kurie nejuda, o tiesiog kažkur yra, vartojamos formos här (čia), där (ten), hemma (namie), uppe (viršuj), nere (apačioj), ute (lauke), inne (viduj). Šie žodžiai visada atsakys į klausimą VAR? (Kur?).

Jag bor här/där – Aš gyvenu čia/ten

Det är så kallt här inne – Čia viduj taip šalta.

Barnen är ute – Vaikai yra lauke.

Han sitter där – jis sėdi ten.

Det finns en affär där – ten yra parduotuvė.

Han är nere i källaren – jis yra apačioj rusy.

Jag är hemma nu – aš dabar esu namie.

Var är du? Var ligger affären? Var sitter han?

Continue reading “Här/Hit” »

Prepositioner/Prielinksniai

Sausis 19, 2014 parašė Aistė

Prielinksniai yra trumpi, nekaitomi ir dažniausiai nekirčiuojami žodžiai, kurie nurodo vietą, laiką, kryptį ir kitokius žodžių ryšius, pvz:

Boken ligger bordet – Knyga guli ant stalo.

Boken ligger under bordet – Knyga guli po stalu.

Kadangi švedų kalboje nėra linksnių, sakinio prasmė dažnai priklauso nuo prielinksnio.

Žemiau pateikiami dažniausių švediškų prielinksnių vartojimo pavyzdžiai:

Continue reading “Prepositioner/Prielinksniai” »

Būsimasis laikas švedų kalboje

Lapkritis 11, 2013 parašė Aistė

Hej hej! Šiandien plačiau pasidomėsime, kaip švedų kalboje sudaromas būsimasis laikas.

Kalbėdami apie ateities įvykius, švedų kalboje galime naudoti trejas konstrukcijas:

1. Esamasis laikas + laiko aplinkybė

Tai paprasčiausias ir dažniausiai vartojamas būdas, ateities veiksmams reikšti.

Pavyzdžiai:

Jag kommer nästa vecka – ateisiu kitą savaitę.

Jag ringer dig imorgon – paskambinsiu tau rytoj.

Jag flyttar om en månad – aš kraustysiuos už mėnesio.

Continue reading “Būsimasis laikas švedų kalboje” »

  • Išmintis på svenska

    Var och en tycker att hans egen sjukdom är den intressantaste

  • Draugai

    Lietuvių bendruomenė Švedijoje