‘Skaitvardis/Räkneord’ archyvas

Kelintiniai skaitvardžiai

Birželis 23, 2012 parašė Aistė

Kelintiniai skaitvardžiai (ordningstal) atsako į klausimus “kelintas”, “kelinta”:

1. Första 11. Elfte 21. Tjugoförsta
2. Andra 12. Tolfte 22. Tjugoandra
3. Tredje 13. Trettonde
4. Fjärde 14. Fjortonde 30. Trettionde
5. Femte 15. Femtonde 40. Fyrtionde
6. Sjätte 16. Sextonde 50. Femtionde
7. Sjunde 17. Sjuttonde 60. Sextionde
8. Åttonde 18. Artonde 70. Sjuttionde
9. Nionde 19. Nittonde 80. Åttionde
10. Tionde 20. Tjugonde 90. Nittionde
100. Hundrade ir t.t.

Jei jau mokate švediškai skaičiuoti iki 100 ir daugiau, nebus sunku išmokti ir kelintines skaitvardžių formas. Kaip matote, daugeliu atvejų prie pagrindinės skaitvardžio formos pridedama galūnė “(n)de”. Tik tiek. Belieka įsidėmėti likusias formas, kurių ne tiek jau daug :)

Užduotys

Klausykite ir pakartokite

Kokį skaičių girdite?

Įrašykite teisingus kelintinius skaitvardžius

Skaičiai/siffror – kiek? keli?

Rugsėjis 4, 2011 parašė Aistė

Kiekiniai (grundtal), atsako į klausimą “kiek?”, “keli?” (Hur många?)

0 noll
1 en/ett
11 elva
21 tjugoen/ett
2 två [tvoo]
12 tolv [minkšta l]
22 tjugotvå…
3 tre [trė]
13 tretton
30 trettio [treti(o)]
4 fyra
14 fjorton [fjūrton, rt-vienas garsas]
40 fyrtio [fiurti(o)]
5 fem
15 femton
50 femtio
6 sex
16 sexton
60 sextio
7 sju ['sj' garsas]
17 sjutton
70 sjuttio
8 åtta [otta]
18 arton
80 åttio
9 nio [nyjo arba nyje]
19 nitton
90 nittio
10 tio [tyjo arba tyje]
20 tjugo [šiūgo arba šiūge]
100 (ett)hundra
101 (ett)hundraen/ett
200 tvåhundra
250 tvåhundrafemtio
1000 (ett) tusen [tiūsen]
10 000 tio tusen
1 000 000 en miljon [miljūn]
Milijardas en miljard

Čia galima pasiklausyti tarimo

Skaičių tarimas pagal rašybą

Įsidėmėtina! Po kiekinio skaitvardžio einantis daiktavardis niekada neįgis žymimosios formos: två flickor (dvi mergaitės), fem bord (penki stalai).

Metų datos švedų kalboje skaidomos šimtais: 1999 = 19 hundra + 99 = nittonhundranittionio.

Užduotys:

Atspėkite skaičių iš klausos

Parašykite skaičių skaitmenimis

Parašykite skaičių raidėmis

  • Išmintis på svenska

    Betala alltid din skuld, du kan behöva låna en gång till

  • Draugai

    Lietuvių bendruomenė Švedijoje