‘Būdvardis/Adjektiv’ archyvas

Būdvardžių laipsniavimas

Lapkritis 6, 2015 parašė Aistė

Kai norime palyginti kelis objektus, tai išreiškiame per būdvardžio laipsnį, pvz., brangus, brangesnis, brangiausias.

Kaip ir lietuvių, taip ir švedų kalboje, yra trys būdvardžio laipsniai:

Grundform/Positiv (nelyginamasis l.) – dyr (brangus), kall (šaltas), trevlig (malonus).

Komparativ (aukštesnysis l.) – dyrare (brangesnis), kallare (šaltesnis), trevligare (malonesnis).

Superlativ (aukščiausiasis l.) – dyrast (brangiausias), kallast (šalčiausias), trevligast (maloniausias).

Taisyklingai laipsniuojami būdvardžiai

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, taisyklingai laipsniuojamų būdvardžių aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsniai sudaromi prie pagrindinės būdvardžio formos atitinkamai pridedant galūnę –are arba –ast.

Jei būdvardžio pagrindinė forma baigiasi –er, -en, -el, tai balsis e išnyksta prieš galūnes –are ir –ast (vacker, vackrare, vackrast).

Aukščiausiojo laipsnio žymimojoje formoje dar pridedama galūnė –e (dyraste, vackraste).

Grundform Komparativ (+ -are) Superlativ (+ -ast)
Obestämd Bestämd
Billig (pigus) billigare billigast billigaste
Glad (laimingas) gladare gladast gladaste
Ny (naujas) nyare nyast nyaste
Mörk (tamsus) mörkare mörkast mörkaste
Ledsen (liūdnas) ledsnare ledsnast ledsnaste

December är mörkare än november.

Har du sett den senaste Bond-filmen?

Netaisyklingai laipsniuojami būdvardžiai

Dalis būdvardžių švedų kalboje laipsniuojami netaisyklingai, t.y. pakeičiant visą žodį. Tokių būdvardžių aukščiausiasis laipsnis žymimojoje formoje baigiasi galūne –a. Šiuos būdvardžius reikia įsidėmėti.

Grundform Komparativ Superlativ
Obestämd Bestämd
Bra (geras) bättre bäst bästa
Stor (didelis) större störst största
Liten (mažas) mindre minst minsta
Gammal (senas) äldre äldst äldsta
Ung (jaunas) yngre yngst yngsta
Lång (ilgas) längre längst längsta
Hög (aukštas) högre högst högsta
Låg (žemas) lägre lägst lägsta
Tung (sunkus) tyngre tyngst tyngsta

Vänern är Sveriges största sjö.

Min bror är äldre än jag.

Jag är yngst i familjen.

Svarbu! Skirtingai negu lietuvių kalboje, lygindami du objektus, švedai vartoja aukščiausiąjį būdvardžio laipsnį (o ne aukštesnįjį). Palyginkite:

Kuri šalis didesnė (aukštesnysis l.), Lietuva ar Švedija? – Vilket land är störst (aukščiausiasis l.), Litauen eller Sverige?

Laipsniavimas su žodeliais mer ir mest

Ilgi būdvardžiai ir tokie būdvardžiai, kurie baigiasi galūne –d arba -isk, laipsniuojami į pagalbą pasitelkiant žodelius mer (labiau) ir mest (labiausiai).

Han blev mer och mer intresserad.

Hon är den mest kompetenta personen i gruppen.

Boken var mer intressant än filmen.

Užduotys

Čia galite pasitikrinti savo žinias apie būdvardžių laipsniavimą:

Komparera adjektiv!

Komparation 1

Komparation 2

Komparation 3

Komparativ och superlativ

Superlativ bestämd form

Būdvardis: įsidėmėtinos formos

Rugpjūtis 28, 2011 parašė Aistė

Kaip jau kažkada minėjau, kai kurie švedų kalbos būdvardžiai turi ypatingas formas: vienose pradingsta kai kurios raidės, kitose jos padvigubėja, dar kitos formos nepaklūsta jokioms taisyklėms ir yra tiesiog įsidėmėtinos (pvz., būdvardis ‘liten’).

Continue reading “Būdvardis: įsidėmėtinos formos” »

Adjektiv/Būdvardis

Vasaris 11, 2011 parašė Aistė

Švedų kalboje būdvardis yra derinamas su daiktavardžiu arba įvardžiu, kurį jis apibūdina.

En-ord Ett-ord Plural
Obestämd form fin fint fina
Bestämd form fina fina fina

Nežymimojoje formoje (obestämd form) su en-žodžiais vartojama pagrindinė būdvardžio forma, su ett-žodžiais pagrindinė būdvardžio forma su galūne -t, o daugiskaitoje tiek su en-žodžiais, tiek su ett-žodžiais prie būdvardžio pridedama galūnė -a.

Būdvardžio nežymimoji forma

En-ord Ett-ord Plural
En fin bil
Gražus automobilis
Ett fint hus
Gražus namas
Fina bilar Fina hus
Gražūs automobiliai Gražūs namai
En gul vägg
Geltona siena
Ett gult äpple
Geltonas obuolys
Gula väggar Gula äpplen
Geltonos sienos Geltoni obuoliai

Žymimojoje formoje (bestämd form) prie būdvardžio pagrindinės formos pridedama galūnė -a (tiek su en-, tiek su ett-žodžiais, vns. ir dgs.), taigi ji sutampa su nežymimosios formos daugiskaita. Prieš būdvardį, priklausomai nuo daiktavardžio formos, turi būti žymimasis artikelis den (su en-žodžiais), det (su ett-žodžiais) arba de (daugiskaitoje). Šių artikelių nereikėtų painioti su įvardžiais den, det ir de, kurie rašomi ir tariami vienodai.

Būdvardžio žymimoji forma

En-ord Ett-ord Plural
Den fina bilen
Gražusis  automobilis
Det fina huset
Gražusis namas
De fina bilarna De fina husen
Gražieji automobiliai Gražieji namai
Den gula väggen
Geltonoji  siena
Det gula äpplet
Geltonasis  obuolys
De gula väggarna De gula äpplena
Geltonosios  sienos Geltonieji obuoliai

Kartais, jei būdvardis apibūdina vyr. giminės asmenį, žymimojoje formoje jis gali įgyti galūnę -e, pvz., den trötte mannen (tas pavargęs vyras). Šiuo atveju, abi formos tiek su galūne -a, tiek su -e yra teisingos: den trötta mannen, den trötte mannen.

Švedų kalboje būdvardis gali eiti:

  • tarinio vardine dalimi po tokių veiksmažodžių, kaip:
vara (būti) Jag är glad. De är snälla. Aš esu laiminga (-s). Jie yra malonūs.
bli (tapti) Han blev sjuk igår. Jis vakar susirgo (tapo sergantis).
se…ut (atrodyti) Du ser trött ut. Tu atrodai pavargęs (-usi).
verka (atrodyti) Det programmet verkar roligt! Šita programa atrodo įdomi!
känna sig (jaustis) Jag känner mig trött. Jaučiuosi pavargęs (-usi).
låta (skambėti) Ni låter glada. Iš balso atrodote laimingi (-os).

Būdvardis, einantis tarinio vardine dalimi, visada bus nežymimosios formos!

  • pažyminiu prieš daiktavardį ir gali būti tiek nežymimosios, tiek žymimosios formos, priklausomai nuo prieš būdvardį esančio žodžio. Šiuo atveju, galimi 3 būdvardžio ir daiktavardžio derinimo variantai.
  1. Ir būdvardis, ir daiktavardis įgyja nežymimąją formą po tokių žodžių, kaip:

adjektiv_obestämd

2. Ir būdvardis, ir daiktavardis įgyja žymimąją formą po žodžių:

Adjektiv2

3. Būdvardis įgyja žymimąją formą, tačiau daiktavardis – nežymimąją:

Kai kurie būdvardžiai turi specialias formas, bet apie jas kitą kartą :)

  • Išmintis på svenska

    Lagom är bäst

  • Draugai

    Lietuvių bendruomenė Švedijoje