Balandis, 2015

Finns, är, ligger

Balandis 12, 2015 parašė Aistė

Šie trys veiksmažodžiai, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo panašūs ir reiškia iš esmės tą patį – ”būti”, švedų kalboje yra vartojami skirtingomis aplinkybėmis. Trumpai apžvelkime skirtumus.

Finnas (finns, fanns, funnits) – reiškia būti, egzistuoti:

Det finns 10 personer i rummet – kambaryje yra 10 žmonių.

Hur länge har demokrati funnits? – kaip ilgai egzistuoja demokratija?

Vara (är, var, varit) – reiškia taip pat būti, bet labiau vartojamas, norint pasakyti, koks vienas ar kitas dalykas yra, arba kur kas nors yra:

Huset är rött – namas yra raudonas.

Var har du varit? – kur buvai?

Jag var på jobbet – buvau darbe.

Ligga (ligger, låg, legat) – pirminė reikšmė gulėti, bet labai dažnai vartojamas, nupasakojant, kur kas nors yra įsikūręs, patalpintas ir pan.

Sverige ligger i norra Europa – Švedija yra šiaurinėje Europoje.

Var ligger restaurangen? – kur yra restoranas?

Restaurangen ligger på huvudgatan – restoranas yra (įsikūręs) pagrindinėje gatvėje.

Pabaigai trumpas tekstukas, kuris padės pajusti skirtumą tarp šių trijų veiksmažodžių.

Solna

Solna är en grön stad och för dig som vill jogga, cykla eller bara promenera finns flera alternativ att välja på.

Här finns det välkända båtcentret Pampas Marina, som är mycket mer än bara en brygga. Pampas Marina ligger vackert belägen mellan Karlbergs slott och Hufvudsta Gård. Marinan är ett ställe som många gärna besöker för att uppleva den marina miljön.

I Solna finns många omtyckta promenad- och cykelvägar. Här finns stora landskapsparker, flera strandpromenader och många fina små och halvstora parker.

  • Išmintis på svenska

    Geografien lärde sig svenskarna marscherande

  • Draugai

    Lietuvių bendruomenė Švedijoje