Vasaris, 2014

Här/Hit

Vasaris 2, 2014 parašė Aistė

Švedų kalboje žodžiai ”čia” ir ”ten” turi dvi skirtingas formas, priklausomai nuo to, ar sakiniu išreiškiamas judėjimas iš taško A į tašką B.

  • Norint apibūdinti dalykus, kurie nejuda, o tiesiog kažkur yra, vartojamos formos här (čia), där (ten), hemma (namie), uppe (viršuj), nere (apačioj), ute (lauke), inne (viduj). Šie žodžiai visada atsakys į klausimą VAR? (Kur?).

Jag bor här/där – Aš gyvenu čia/ten

Det är så kallt här inne – Čia viduj taip šalta.

Barnen är ute – Vaikai yra lauke.

Han sitter där – jis sėdi ten.

Det finns en affär där – ten yra parduotuvė.

Han är nere i källaren – jis yra apačioj rusy.

Jag är hemma nu – aš dabar esu namie.

Var är du? Var ligger affären? Var sitter han?

Continue reading “Här/Hit” »

  • Išmintis på svenska

    Bra beslut kommer från erfarenhet, och erfarenhet kommer från dåliga beslut — Okänd

  • Draugai

    Lietuvių bendruomenė Švedijoje