Birželis, 2012

Kelintiniai skaitvardžiai

Birželis 23, 2012 parašė Aistė

Kelintiniai skaitvardžiai (ordningstal) atsako į klausimus “kelintas”, “kelinta”:

1. Första 11. Elfte 21. Tjugoförsta
2. Andra 12. Tolfte 22. Tjugoandra
3. Tredje 13. Trettonde
4. Fjärde 14. Fjortonde 30. Trettionde
5. Femte 15. Femtonde 40. Fyrtionde
6. Sjätte 16. Sextonde 50. Femtionde
7. Sjunde 17. Sjuttonde 60. Sextionde
8. Åttonde 18. Artonde 70. Sjuttionde
9. Nionde 19. Nittonde 80. Åttionde
10. Tionde 20. Tjugonde 90. Nittionde
100. Hundrade ir t.t.

Jei jau mokate švediškai skaičiuoti iki 100 ir daugiau, nebus sunku išmokti ir kelintines skaitvardžių formas. Kaip matote, daugeliu atvejų prie pagrindinės skaitvardžio formos pridedama galūnė “(n)de”. Tik tiek. Belieka įsidėmėti likusias formas, kurių ne tiek jau daug :)

Užduotys

Klausykite ir pakartokite

Kokį skaičių girdite?

Įrašykite teisingus kelintinius skaitvardžius

Ändra, förändra, byta och växla

Birželis 1, 2012 parašė Aistė

Viena šio tinklalapio lankytoja domėjosi, kada vartojami šie, atrodytų, tą patį reiškiantys veiksmažodžiai. Pagalvojau, kad toks klausimas gali kilti daugeliui ir nusprendžiau parašyti šiek tiek pavyzdžių.

Pagal prasmę visi šie žodžiai reiškia keisti, pakeisti, tačiau yra truputis niuansų, kada būtent koks žodis vartojamas.

Ändra

Ändra reiškia pakeisti, suteikiant naują formą, turinį arba ištaisant ką nors, pvz:

Universitetet vill ändra reglerna. (Universitetas nori pakeisti taisykles.)

Man kan ändra storlek på bilden om den är för liten. (Galima pakeisti paveiksliuko dydį, jei jis per mažas.)

Du har skrivit fel. Du måste ändra det. (Tu parašei klaidingai. Turi tai pakeisti.)

Hon ändrar ofta hårfärg. (Ji dažnai keičia plaukų spalvą.)

Förändra

Förändra yra labai panašus į ändra ir kartais abu šie žodžiai gali būti naudojami pakaitomis. Tačiau förändra labiau tinka, kalbant apie abstraktesnius pasikeitimus, tokius kaip asmenybės, charakterio, visuomenės, pvz:

Världen har förändrats. (Pasaulis pasikeitė.)

Mitt liv förändrades när jag kom till Sverige. (Mano gyvenimas pasikeitė, kai atvykau į Švediją.)

Vi har inte träffats på länge men du har inte förändrats! (Ilgai nesimatėme, bet tu nepasikeitei.)

Olyckan förändrade allt. (Nelaimė viską pakeitė).

Byta

Byta reiškia ką nors pakeisti kuo nors kitu, pvz:

Jag vill byta jobb. (Noriu pakeisti darbą.)

Vill du byta plats med mig? (Ar nori pasikeisti su manimi vietomis?)

Man kan byta namn/fönster/skola/kläder, osv. (Galima pakeisti vardą/langus/mokyklą/rūbus ir t.t.)

Växla

Växla dažniausiai vartojamas prasme “iškeisti”, pvz: växla pengar/mynt/valuta. (Iškeisti pinigus/monetas/valiutą).

Taip pat växla gali reikšti daugiau mažiau pastovų kaitaliojimą tarp kelių alternatyvų. Įsivaizduokit pavarų kaitaliojimą vairuojant (beje, pavara švediškai ir yra en växel ;) ).

Han växlade mellan att springa och gå. (Jis tai bėgo, tai ėjo.)

Hon växlade mellan att skratta och gråta. (Ji tai juokėsi, tai verkė).

Han kan växla mellan tre dialekter. (Jis gali pakaitomis kalbėti trimis tarmėmis).

Žodžiu, atsiminti reikia tai, kad ändra ir förändra taikoma pasikeitimams vieno ir to paties dalyko, ar tai būtų charakteris, ar plaukų spalva. Byta apima jau kelis dalykus, iš kurių vieno atsisakoma vardan kito. Växla apima taip pat kelis dalykus, iš kurių tai vienas, tai kitas tampa aktualus.

Dar aiškiau pajusti skirtumą padės toks pavyzdys.

Hon har ändrat sin klänning flera gånger. Ji keitė (taisė) savo suknelę kelis kartus (persiuvo tą pačią suknelę).

Hon har förändrat hela klänningsmodet. Ji pakeitė visą suknelių madą (visos pradėjo rengtis kaip JI :) ).

Hon har bytt klänning flera gånger inför festen. Prieš šventę ji pakeitė suknelę kelis kartus (persirengė vis nauja suknele, kol išsirinko).

Hon har tio klänningar och växlar mellan dem. Ji turi dešimt suknelių ir jas keičia (apsivelka tai vieną, tai kitą).

Na, tikiuosi, dabar kils mažiau abejonių, kada vartoti ändra, förändra, byta ir växla :)

  • Išmintis på svenska

    Alla slut är också början till något nytt. Vi vet bara inte om det just då. — Mitch Albom

  • Draugai

    Lietuvių bendruomenė Švedijoje