Švedų kalbos veiksmažodžiai, 3 grupė

Švedų kalbos veiksmažodžių 3-ioji grupė yra pati mažiausia, apimanti kažkur 1% visų švediškų veiksmažodžių. Šiai grupei priklauso vienskiemeniai veiksmažodžiai, kurie baigiasi bet kokiu ilgu balsiu (išskyrus -a), pvz.: sy, tro. Esamajame laike prisideda galūnė -r, būtojo laiko ir supino galūnės atitinkamai -dde ir -tt (juose ilgasis balsis sutrumpėja).

Šįkart visos lentelės nepildžiau, pagal pvz. galit lengvai užsipildyti patys :)

Verb, grupp 3

InfinitivImperativPresensPreteritumSupinumBetydelseExempel
Bo [būū]Bo!BorBodde [bude]BottGyventiJag bor i Sverige - aš gyvenu Švedijoje.
Bero [berūū]Bero!BerorBeroddeBerottPriklausytiDet beror på situationen - priklauso nuo situacijos.
Glo [glūū]Spoksoti, žiopsotiVad glor du på? - ko čia spoksai?
Ro [rūū]IrkluotiVem kan ro utan åror? - kas gali irkluoti be irklų?
Sno [snūū]Nudžiauti, nukniaukti, pavogti (šnek.)Vem snodde min boll? - kas nudžiovė mano kamuolį?
Tro [trūū]Manyti

Tikėti
Jag tror att det blir regn - manau, kad lis.

Tror du på Gud? - ar tiki Dievą?
Bre (eller breda)Bre! (eller bred!)Brer (eller breder)BreddeBrettSkleisti, užteptiHan bredde smör på brödet - jis užtepė sviesto ant duonos.
Ske [sk garsas]Vykti, atsitiktiNär skedde olyckan? - kada įvyko nelaimė?
AvskyŠlykštėtis, bjaurėtis, nekęstiJag avskyr reklam - nekenčiu reklamos
BryRūpintis, rupėtiJag bryr mig inte - man nerūpi
FlyPabėgtiDe flydde från polisen - jie pabėgo nuo policijos.
SpyVemtiHan drack så mycket att han spydde - jis tiek gėrė, kad apsivėmė.
SySiūtiHon gillar att sy kläder - jai patinka siūti drabužius.
Jaustis (gerai arba blogai)Mår du bra? - ar gerai jautiesi?
(Pa)siektiJag når inte böckerna - nepasiekiu knygų.
SpåNumatyti, prognozuoti, nuspėtiIngen kan spå framtiden - niekas negali numatyti ateities.
SėtiVi sådde rädisor - pasėjome ridikėlius.
Klä(Ap)rengti

Puošti, tikti
Hon klädde barnet - ji aprengė vaiką.

Det klär dig inte - tai tavęs nepuošia.

Nuorodos į ankstesnius įrašus:

Verb, grupp 1: A-E, F-H, I-N, O-Ö

Verb, grupp 2A: A-H, K-Ä

Verb, grupp 2B

Dalintis:

  Komentarų nėra  »

  Komentarų RSS · TrackBack URI

  Pasisakykite

  • Išmintis på svenska

   Kom ihåg: Någon annan är lycklig med mindre än vad du har. — Okänd

  • Draugai

   Lietuvių bendruomenė Švedijoje