Švedų kalbos veiksmažodžiai (1 grupė, A-E)

Kaip jau rašiau anksčiau, švedų kalboje pirmos grupės veiksmažodžių kamienas baigiasi raide -a, kuri išlaikoma visose veiksmažodžio formose. Būtajame laike šie veiksmažodžiai prideda galūnę -de, o supino formoje galūnę - t. Tai pati didžiausia veiksmažodžių grupė, bet, laimei, ir pati lengviausia (užtenka atsiminti galūnes -ar, -ade, -at).

Toliau pateikiu pirmos grupės veiksmažodžių pavyzdžių ir visas jų formas (ačiū Vaidotui už pasidalinimą medžiaga :) ). Vėliau papildysiu.

Verb, grupp 1

Infinitiv (bendratis) Imperativ (liepiamoji n.) Presens(esamasis l.) Preteritum (būtasis l.) Supinum Betydelse(reikšmė) Pavyzdžiai
Adressera Adressera Adresserar Adresserade Adresserat Adresuoti Adressera ett  brev – Adresuoti laišką.
Agera Agera Agerar Agerade Agerat Veikti, vaidinti (atlikti vaidmenį). Han agerade inte ensam – Jis veikė ne vienas.
Akta Akta Aktar Aktade Aktat Saugoti


Akta sig – saugotis
Akta huvudet! – saugok galvą!

Akta dig! – saugokis!
Alarmera Alarmera Alarmerar Alarmerade Alarmerade Duoti pavojaus signalą, informuoti apie pavojų, skelbti aliarmą. Han upptäckte mordet och genast alarmerade polisen.

Jis aptiko žmogžudystę ir iš karto pranešė policijai.
Ana Ana Anar Anade Anat Spėti, nujausti Jag anade att det skulle hända! – Nujaučiau, kad taip atsitiks!
Analysera Analysera Analyserar Analyserade Analyserat Analizuoti Sluta analysera allt!-Baik viską analizuoti!
Anlita Anlita Anlitar Anlitade Anlitat Kreiptis, konsultuotis, samdyti Volvo anlitade konsulter – Volvo kreipėsi (pagalbos) į konsultantus.
Annonsera Annonsera Annonserar Annonserade Annonserat Anonsuoti, skelbti, reklamuoti Annonsera gratis! – Skelbkite nemokamai!
Anteckna Anteckna Antecknar Antecknade Antecknat Užrašyti, užsirašinėti, daryti užrašus.

Anteckna sig – užsiregistruoti, užsirašyti
Lyssna och anteckna – Klausyk ir užsirašinėk.

Anteckna sig för en kurs – užsirašyti į kursą.
Arbeta Arbeta Arbetar Arbetade Arbetat Dirbti Han arbetar som fotograf -Jis dirba fotografu.
Backa Backa Backar Backade Backat Atsitraukti, eiti arba važiuoti atbuline eiga


Backa upp – palaikyti, paremti
Jag backade på en bil – atsitrenkiau į mašiną, važiuodamas atbulomis.

Vi backade upp presidenten – mes palaikėme prezidentą.
Bada Bada Badar Badade Badat Maudyti(s) Vi badade varje dag under semestern -Per atostogas maudėmės kiekvieną dieną.
Baka Baka Bakar Bakade Bakat Kepti Jag har bakat kakor – Iškepiau sausainių.
Banda Banda Bandar Bandade Bandat Įrašyti (į juostelę, kasetę). Någon har bandat deras samtal – Kažkas įrašė jų pokalbį.
Banta Banta Bantar Bantade Bantat (Su)lieknėti, mažėti, (su)liesėti, numesti svorio. Han bantade tjugo kilo -Jis sulieknėjo 20 kg.
Berätta Berätta Berättar Berättade Berättat Pa(pa)sakoti, sekti Berätta om dig själv – papasakok apie save.
Berätta en saga – pasek pasaką.
Beskatta Beskatta Beskattar Beskattade Beskattat Apmokestinti Beskatta produkter – apmokestinti produktus.
Betala Betala Betalar Betalade Betalat (Su)mokėti, apmokėti Betala räkningar – apmokėti sąskaitas.
Beundra Beundra Beundrar Beundrade Beundrat Žavėtis, grožėtis,gėrėtis, dievinti Beundra utsikten – grožėtis vaizdu.
Hon beundrade sin läkare – Ji žavėjosi savo gydytoju.
Bevara Bevara Bevarar Bevarade Bevarat (Iš)saugoti, išlaikyti Bevara traditioner – išlaikyti tradicijas.
Bevilja Bevilja Beviljar Beviljade Beviljat Suteikti, patenkinti (prašymą) Bevilja ledighet – suteikti atostogas, laisvų dienų.
Bevisa Bevisa Bevisar Bevisade Bevisat Įrodyti Forskarna har bevisat att rökning är skadlig – Mokslininkai įrodė, kad rūkymas yra žalingas.
Blanda Blanda Blandar Blandade Blandat (Su)maišyti Blanda mjöl och bakpulver – sumaišykite miltus su kepimo milteliais.
Blinka Blinka Blinkar Blinkade Blinkat Mirksėti, mirkčioti

Rodyti posūkį

Blinka med ögonen – mirksėti akimis.
Föraren blinkade – vairuotojas (pa)rodė posūkį.
Blixtra Blixtra Blixtrar Blixtrade Blixtrat Blykstelėti, blykčioti, žaibuoti Det blixtrar – žaibuoja.
Borsta Borsta Borstar Borstade Borstat Valyti (su šepečiu) Borsta tänderna – valyti(s) dantis.
Bota Bota Botar Botade Botat (Iš)gydyti, (pa)gydyti Mat som botar – maistas, kuris gydo.
Bromsa Bromsa Bromsar Bromsade Bromsat Stabdyti, slopinti, sustoti Bromsa en bil – stabdyti mašiną.
Bruka Bruka Brukar Brukade Brukat Nurodo dažnai atliekamą veiksmą (dažniausiai, paprastai).

Naudoti, vartoti.

Jag brukar dricka mjölk – aš dažniausiai geriu pieną.

Han brukar narkotika – jis vartoja narkotikus.
Bråka Bråka Bråkar Bråkade Bråkat Pyktis, ginčytis, kivirčytis, bartis De bråkar hela tiden – jie visą laiką pykstasi.
Bädda Bädda Bäddar Bäddade Bäddat (Pa)kloti (lovą)


bädda för – ruošti(s)
Bädda din säng! – pasiklok savo lovą!

Unionen bäddar för strejk – Sąjunga ruošiasi streikui.
Börja Börja Börjar Började Börjat Pra(si)dėti Filmen börjar kl.20 – filmas prasideda 20 val.
Chocka Chocka Chockar Chockade Chockat Šokiruoti De har chockat oss alla – jie šokiravo mus visus.
Cykla Cykla Cyklar Cyklade Cyklat Važiuoti dviračiu Jag har cyklat 5 mil – (nu)važiavau dviračiu 5 mylias.
Damma Damma Dammar Dammade Dammat Dulkėti


Valyti dulkes
Vägen dammar – kelias dulka.

Damma (av) bordet – nuvalyti dulkes nuo stalo
Dansa Dansa Dansar Dansade Dansat Šokti Hon dansar salsa – ji šoka salsą.
Darra darra darrar darrade darrat Drebėti, virpėti (nuo šalčio, iš baimės) Händerna darrar – rankos dreba.
Dela Dela Delar Delade Delat (Pa)dalinti, dalintis Dela rum – dalintis kambariu.

Dela ett äpple i fyra delar – padalinti obuolį į 4 dalis.
Dikta Dikta Diktar Diktade Diktat Kurti, rašyti eiles, eiliuoti Hon diktar om kärleken – ji kuria eiles apie meilę.
Diktera Diktera Dikterar Dikterade Dikterat Diktuoti Diktera text/villkoren – diktuoti tekstą/sąlygas.
Diska Diska Diskar Diskade Diskat Plauti indus;


Diskvalifikuoti (šnek.)
Diska efter maten – plauti indus po valgio.

A diskar B – A diskvalifikuoja B
Diskutera Diskutera Diskuterar Diskuterade Diskuterat Diskutuoti, aptarti Elever och lärare diskuterar – mokiniai ir mokytojai diskutuoja.
Doppa Doppa Doppar Doppade Doppat Panardinti (į skystį), pamerkti, įmerkti Doppa händerna i vatten – įmerkti rankas į vandenį.
Duka Duka Dukar Dukade Dukat Padengti stalą Duka bordet! – padenk stalą!
Duscha Duscha Duschar Duschade Duschat Maudytis duše Han duschar – jis maudosi duše.
Elda Elda Eldar Eldade Eldat Deginti, kūrenti De eldade papper – jie degino popierių.
Exportera Exportera Exporterar Exporterade Exporterat Eksportuoti Exportera till Italien – eksportuoti į Italiją.
Dalintis:

  9 komentarai (-ų)  »

  1. 1

   Dina parašė,

   Kovas 7, 2011 @ 15:37

   laukiu pratesimo apie veiksmazodzius.beje didelis dekui ,kad pasidalini savo ziniomis su kitais :)

  2. 2

   Aistė parašė,

   Kovas 7, 2011 @ 15:59

   Greitu metu papildysiu :) Nėra už ką :)

  3. 3

   rasa parašė,

   Balandis 17, 2011 @ 20:11

   tu,esi saunuole,kad padedi mokytis tiem kurie neturi laiko eiti y mokykla.Aciu tau

  4. 4

   Aistė parašė,

   Balandis 30, 2011 @ 10:17

   Rasa, ner uz ka, dziaugiuosi, kad naudinga :)

  5. 5

   lina parašė,

   Spalis 8, 2011 @ 16:41

   saunuole,tai labai naudinga

  6. 6

   Snaige parašė,

   Vasaris 1, 2012 @ 13:12

   Aciu aciu ir dar karta aciu, kad daugiau tokiu geru zmoniu :)

  7. 7

   Aistė parašė,

   Vasaris 1, 2012 @ 20:12

   Nuraudau…:D

  8. 8

   Gintas parašė,

   Gegužė 28, 2013 @ 02:09

   Dekui tikrai

  9. 9

   ruta parašė,

   Rugsėjis 7, 2015 @ 21:21

   sweiki,gal padetumet aiskiau suprasti.
   kaip padaryti infinitiv presens ir preteritum.
   galuniu reiksmes presento er ar ir r
   kodel ir kada jos rasomos
   dekoju is karto

  Komentarų RSS · TrackBack URI

  Pasisakykite

  • Išmintis på svenska

   Att gifta sig är som att fånga loppor med tårna – det kan lyckas. — svenskt ordspråk

  • Draugai

   Lietuvių bendruomenė Švedijoje