Tai supras tik besimokantys švedų kalbos

Balandis 21, 2016 parašė Aistė

Bet kokios užsienio kalbos mokymasis yra nelengvas, bet kupinas naujų patirčių iššūkis. Besimokant prireiks kantrybės, atkaklumo ir sugebėjimo pasijuokti iš savęs. Švedų kalba – ne išimtis. Jei nusprendėte ją išmokti, tikrai atsidursite arba jau esate atsidūrę šiose situacijose.

Kai nusprendi mokytis švedų kalbos:

Continue reading “Tai supras tik besimokantys švedų kalbos” »

Būdvardžių laipsniavimas

Lapkritis 6, 2015 parašė Aistė

Kai norime palyginti kelis objektus, tai išreiškiame per būdvardžio laipsnį, pvz., brangus, brangesnis, brangiausias.

Kaip ir lietuvių, taip ir švedų kalboje, yra trys būdvardžio laipsniai:

Grundform/Positiv (nelyginamasis l.) – dyr (brangus), kall (šaltas), trevlig (malonus).

Komparativ (aukštesnysis l.) – dyrare (brangesnis), kallare (šaltesnis), trevligare (malonesnis).

Superlativ (aukščiausiasis l.) – dyrast (brangiausias), kallast (šalčiausias), trevligast (maloniausias).

Taisyklingai laipsniuojami būdvardžiai

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, taisyklingai laipsniuojamų būdvardžių aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsniai sudaromi prie pagrindinės būdvardžio formos atitinkamai pridedant galūnę –are arba –ast.

Jei būdvardžio pagrindinė forma baigiasi –er, -en, -el, tai balsis e išnyksta prieš galūnes –are ir –ast (vacker, vackrare, vackrast).

Aukščiausiojo laipsnio žymimojoje formoje dar pridedama galūnė –e (dyraste, vackraste).

Grundform Komparativ (+ -are) Superlativ (+ -ast)
Obestämd Bestämd
Billig (pigus) billigare billigast billigaste
Glad (laimingas) gladare gladast gladaste
Ny (naujas) nyare nyast nyaste
Mörk (tamsus) mörkare mörkast mörkaste
Ledsen (liūdnas) ledsnare ledsnast ledsnaste

December är mörkare än november.

Har du sett den senaste Bond-filmen?

Netaisyklingai laipsniuojami būdvardžiai

Dalis būdvardžių švedų kalboje laipsniuojami netaisyklingai, t.y. pakeičiant visą žodį. Tokių būdvardžių aukščiausiasis laipsnis žymimojoje formoje baigiasi galūne –a. Šiuos būdvardžius reikia įsidėmėti.

Grundform Komparativ Superlativ
Obestämd Bestämd
Bra (geras) bättre bäst bästa
Stor (didelis) större störst största
Liten (mažas) mindre minst minsta
Gammal (senas) äldre äldst äldsta
Ung (jaunas) yngre yngst yngsta
Lång (ilgas) längre längst längsta
Hög (aukštas) högre högst högsta
Låg (žemas) lägre lägst lägsta
Tung (sunkus) tyngre tyngst tyngsta

Vänern är Sveriges största sjö.

Min bror är äldre än jag.

Jag är yngst i familjen.

Svarbu! Skirtingai negu lietuvių kalboje, lygindami du objektus, švedai vartoja aukščiausiąjį būdvardžio laipsnį (o ne aukštesnįjį). Palyginkite:

Kuri šalis didesnė (aukštesnysis l.), Lietuva ar Švedija? – Vilket land är störst (aukščiausiasis l.), Litauen eller Sverige?

Laipsniavimas su žodeliais mer ir mest

Ilgi būdvardžiai ir tokie būdvardžiai, kurie baigiasi galūne –d arba -isk, laipsniuojami į pagalbą pasitelkiant žodelius mer (labiau) ir mest (labiausiai).

Han blev mer och mer intresserad.

Hon är den mest kompetenta personen i gruppen.

Boken var mer intressant än filmen.

Užduotys

Čia galite pasitikrinti savo žinias apie būdvardžių laipsniavimą:

Komparera adjektiv!

Komparation 1

Komparation 2

Komparation 3

Komparativ och superlativ

Superlativ bestämd form

Kriminalinių filmų mėgėjams – filmai apie policininką Johan Falk

Birželis 3, 2015 parašė Aistė

Jeigu jums, kaip man, patinka detektyvai ir kriminalinės istorijos, tai tikrai patiks ir ši 15-os filmų serija apie policininką Johan Falk (dar penkis filmus numatyta išleisti šią vasarą).

Johan Falk dirba Gioteburgo kriminalinės policijos skyriuje ir su savo komanda narplioja sudėtingas bylas, susijusias su narkotikais, ginklų kontrabanda, prostitucija ir pan. Pirmi trys filmai buvo skirti kino teatrams ir yra iš esmės trys atskiri pasakojimai. Nuo ketvirto filmo fokusuojamasi į Gioteburgo policijos skyriaus specialiųjų pajėgų būrį. Šie likusieji 12 filmų yra paremti tikro informatoriaus, 9-erius metus teikusio Švedijos policijai slaptą informaciją apie kriminalines gaujas, gyvenimu. Dar įdomumo suteikia tai, kad dažnai minimos ir Baltijos šalys, labiausiai Estija. Atskleidžia kažkiek švedų turimus stereotipus :)

Man šie filmai labai patiko, todėl ir jums rekomenduoju. Žemiau pateiksiu visus filmus eilės tvarka.

 1. Noll Tolerans (1999)
 2. Livvakterna (2001)
 3. Den tredje vågen (2003)
 4. GSI (2009)
 5. Vapenbröder (2009)
 6. National Target (2009)
 7. Leo Gaut (2009)
 8. Operation Näktergal (2009)
 9. De fredlösa (2009)
 10. Spelets regler (2012)
 11. De 107 patrioterna (2012)
 12. Alla råns moder (2012)
 13. Organizatsija Karayan (2012)
 14. Barninfiltratören (2012)
 15. Kodnamn Lisa (2013)
 16. Ur askan i elden (2015 vasara)
 17. Tyst diplomati (2015 vasara)
 18. Blodsdiamanter (2015 vasara)
 19. Lockdown (2015 vasara)
 20. Slutet (2015 vasara)

Finns, är, ligger

Balandis 12, 2015 parašė Aistė

Šie trys veiksmažodžiai, nors iš pirmo žvilgsnio atrodo panašūs ir reiškia iš esmės tą patį – ”būti”, švedų kalboje yra vartojami skirtingomis aplinkybėmis. Trumpai apžvelkime skirtumus.

Finnas (finns, fanns, funnits) – reiškia būti, egzistuoti:

Det finns 10 personer i rummet – kambaryje yra 10 žmonių.

Hur länge har demokrati funnits? – kaip ilgai egzistuoja demokratija?

Vara (är, var, varit) – reiškia taip pat būti, bet labiau vartojamas, norint pasakyti, koks vienas ar kitas dalykas yra, arba kur kas nors yra:

Huset är rött – namas yra raudonas.

Var har du varit? – kur buvai?

Jag var på jobbet – buvau darbe.

Ligga (ligger, låg, legat) – pirminė reikšmė gulėti, bet labai dažnai vartojamas, nupasakojant, kur kas nors yra įsikūręs, patalpintas ir pan.

Sverige ligger i norra Europa – Švedija yra šiaurinėje Europoje.

Var ligger restaurangen? – kur yra restoranas?

Restaurangen ligger på huvudgatan – restoranas yra (įsikūręs) pagrindinėje gatvėje.

Pabaigai trumpas tekstukas, kuris padės pajusti skirtumą tarp šių trijų veiksmažodžių.

Solna

Solna är en grön stad och för dig som vill jogga, cykla eller bara promenera finns flera alternativ att välja på.

Här finns det välkända båtcentret Pampas Marina, som är mycket mer än bara en brygga. Pampas Marina ligger vackert belägen mellan Karlbergs slott och Hufvudsta Gård. Marinan är ett ställe som många gärna besöker för att uppleva den marina miljön.

I Solna finns många omtyckta promenad- och cykelvägar. Här finns stora landskapsparker, flera strandpromenader och många fina små och halvstora parker.

Supinum

Spalis 4, 2014 parašė Aistė

Hej!

Net keliuose komentaruose prašėte parašyti daugiau apie veiksmažodžių supinum formą, taigi tikiuosi, kad šis įrašas bus daug kam naudingas :) Apie pačią supinum formą daug rašyti nėra ko, nes iš esmės ji naudojama tik dviejų naujų laikų – perfekto ir pluskvamperfekto - sudarymui. Todėl šis įrašas bus labiau apie šių laikų vartojimą.

Supinum yra nekaitoma veiksmažodžio forma, kuri pati viena atskirai nieko nereiškia, o prasmę įgyja tik vartojama su veiksmažodžiu ha (har, hade). Veiksmažodžiai supino formoje visada baigiasi –t: ätit, sovit, läst, åkt.


Har + supinum sudaro perfekto laiką. Šis laikas vartojamas:

 • kalbant apie veiksmą, kuris prasidėjo praeityje ir tebevyksta kalbamuoju momentu:

Jag har bott i Sverige i fem år – Aš gyvenu Švedijoje penkerius metus (t.y. pradėjau čia gyventi prieš penkerius metus (praeitis), bet vis dar tebegyvenu (dabartis)). Palyginimui tas pats sakinys preteritum laike skambėtų: Jag bodde i Sverige i fem år – Gyvenau Švedijoje penkerius metus (bet jau nebegyvenu ten).

De har inte varit hemma på en hel månad – Jų nėra namie visas mėnuo (ir dar neaišku, kada jie grįš).

 • Kai veiksmas yra glaudžiai susijęs su kalbamuoju momentu. Ryšys su dabartimi dažnai nurodomas, įvardijant nepabaigtą laikotarpį (idag, de senaste veckorna, hittills):

Vad har du gjort idag? – Ką nuveikei šiandien? (diena dar nesibaigė).

Det har regnat mycket de senaste veckorna – Pastarosiomis savaitėmis daug lijo.

 • Taip pat, kai KAS įvyko yra svarbiau negu KADA tai įvyko.

Jag har sett denna film många gånger – Mačiau šitą filmą daug kartų (nesvarbu kada, svarbu rezultatas). Palyginimui: Jag såg denna film på bio igår – Mačiau šitą filmą kino teatre vakar.

 • Apibendrinant tai, kas yra įvykę iki šiol, dažnai su tokiais apibendrinančiais žodžiais kaip aldrig (niekada), någonsin (kažkada), alltid (visada):

Jag har aldrig varit i Paris – Niekada nesu buvus Paryžiuje.

Vi har inte haft en lugn stund sedan vi flyttade hit – neturėjom ramios akimirkos nuo tada kai čia atsikraustėme.

De har alltid haft problem med sina barnjie visada turėjo problemų su savo vaikais.

 • Kai įvykusio veiksmo rezultatas aktualus kalbamuoju momentu:

Taxin har kommit – Taksi atvažiavo (t.y. laukia dabar apačioje).

Vi har köpt en ny bil – Mes nusipirkom naują automobilį.

Barnet har vaknat – Vaikas prabudo (ir dabar nebemiega).

 • Apie baigtą veiksmą ateityje, po kurio eis kitas veiksmas:

När vi har ätit, ska vi gå på bio – Kai pavalgysim, eisim į kiną.

Kan jag låna boken när du har läst den? – ar galėsiu pasiskolinti knygą, kai tu ją perskaitysi?

Hade + supinum sudaro pluskvamperfekto laiką. Šis laikas vartojamas:

 • Apibūdinti praeities veiksmą, įvykusį prieš kitą veiksmą praeityje:

Tåget hade redan gått, när vi kom till stationen – Traukinys jau buvo išvažiavęs, kai atvykome į stotį. (Abu veiksmai įvyko praeityje, vienas po kito).

När han hade läst tidningen, lade han den åt sidan – Kai jis perskaitė laikraštį, padėjo jį į šoną. (pirmiau perskaitė, paskui padėjo į šoną, abu veiksmai įvyko praeityje vienas po kito).

Kartais antras veiksmas yra tik numanomas:

Gästerna hade ännu inte kommit – svečiai dar nebuvo atvykę (numanoma: tuo momentu).

 • Tariamąjai būtojo laiko nuosakai išreikšti:

Jag hade gjort det, om jag hade kunnat – būčiau padarius, jei būčiau galėjus.

Jag hade köpt en bil, om jag hade haft pengar – būčiau nusipirkus automobilį, jei būčiau turėjus pinigų.

Jei du veiksmai yra atliekami to paties veikėjo, dažniausiai pirmas veiksmas nusakomas konstrukcija efter att  ha + supinum:

Efter att ha ätit middag tog vi en promenadPavalgę (po to, kai pavalgėm) vakarienę, išėjome pasivaikščioti.

Hon återvände till Litauen efter att ha bott två år i SverigeJi grįžo į Lietuvą, pragyvenusi dvejus metus Švedijoje.

Pratimai pasitreniravimui:

Supinum 1

Supinum 2

Klausimai ir pastebėjimai, kaip visada, komentaruose arba FB :) Lycka till!

 • Išmintis på svenska

  Att gifta sig är som att fånga loppor med tårna – det kan lyckas. — svenskt ordspråk

 • Draugai

  Lietuvių bendruomenė Švedijoje